Експозиция

Експозицията на комплекса „Музей на етеричните масла“ е разположена в помещение на подземния етаж на Института по розата в една непретенциозна и уютна обстановка.

Основните етерично-маслени култури ще ви посрещнат на входа на комплекса в двора на Института по розата, където в зависимост от сезона, ще можете да осъществите непосредствен контакт с растението в естествената му среда.

Ако сте посетител на комплекса в разгара на розобера, фонтанът на входа ще бъде покрит с розов цвят, който ще разнася аромата на рози из цялата околност.

В самото начало имате възможност да разгледате всяка култура и да прочетете за нейните характеристики и приложения – отделни табла описват самото растение, продуктите, които се произвеждат от него, както и приложението му в различните индустрии.

На историята на розоваренето и производството на розово масло са посветени немалка част от снимки, които ще ви пренесат в най-силните години на този поминък.

Важно място е отредено и на библиотеката със специализирана литература по въпросите на етерично-маслените култури и производството на розово масло, както и на билкарството и растениевъдството като цяло.

Сред експонатите има и традиционен казан за розоварене - гюлпана, както и характерните съдове за съхранение и пренасяне на розови продукти от миналото и днес.

Накрая на вашата обиколка можете да направите избор на продукти от богато заредения магазин на комплекса.